Thursday, 1 December 2011

contoh RPH

KELAS/
MASA/
MATAPELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/CATATAN
BAHASA
MELAYU
8.20 – 9.20
4 CEMPAKATema :  Keluarga
Tajuk :  Keluarga Saya
Kemahiran :
FU    :SK : 4.1 Menyebut dan memahami  
                 unsur seni dan lagu melalui
                 nyanyian secara didik  hibur.
           SP : 4.1.1Menyebut seni kata lagu
                 melalui nyanyian secara didik
  hibur. 
              

FS     :SK: 3.1  Asas menulis dengan cara
                  yang betul.
           SP: 3.1.2 Membentuk garisan yang
                  menyerupai bentuk huruf dengan
                  kemas dan jelas.
 

Objektif:
   Pada akhir pengajaran murid dapat:
i..Menyebut seni kata lagu dengan
   sebutan yang betul dan jelas melalui   
   nyanyian  secara didik hibur.
ii.Melakar 8 bentuk huruf dengan  betul  
   dan  kemas.

Aktiviti:
Set Induksi
- Guru memaparkan gambar keluarga dan menyanyikan lagu “Sayang Keluarga”.
Langkah:
1.          Guru bersoaljawab berkaitan anggota keluarga.
2.          Guru membimbing murid mengeja perkataan anggota keluarga.
3.          Menyebut senikata lagu dengan nyanyian dan gerak geri
4.          Menulis perkataan yang diberikan dengan betul.
Penutup:
Menyanyi lagu ”Sayang Keluarga” .

Sistem Bahasa
Tatabahasa  -
 -  kata nama am
Pengisian Kurikulum:
Ilmu
-  Pendidikan Moral.

Nilai
-  Kasih sayang


KBT
1. TKP
  -  Kinestatik
2. EMK
  - Kreatif dan inovatif
3. KB
  - Mencirikan

Media:
Buku teks, Komputer

Refleksi:
28/35 murid telah menguasai kemahiran.
5 orang murid diberi bimbingan.
2 orang diberi pemulihan.
No comments:

Post a Comment