Saturday, 3 December 2011

Asas membaca

Upin daan Ipin bhg(3)

Upin dan Ipin bhg(2)

sambungan..

Upin dan Ipin bhg (1)

Mari belajar bersama-sama Upin dan Ipin.

Mari mengeja bersa-sama saya.

lagu VKVKK

Lagu KVKV

Cerita Arnab Yang Sombong

Nilai moral: Jangan berperangai sombong seperti arnab, akibatnya akan kalah di akhirnya..

Mari mengenal masa

Mari mengeja bersama-sama

Lagu suku kata

Suku kata

Mari belajar bersama-sama... Ingat baca dengan sebutan yang betul...

Thursday, 1 December 2011

kad imbasan BM tahun 1


Belajarlah bersama-sama..

contoh RPH

KELAS/
MASA/
MATAPELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/CATATAN
BAHASA
MELAYU
8.20 – 9.20
4 CEMPAKATema :  Keluarga
Tajuk :  Keluarga Saya
Kemahiran :
FU    :SK : 4.1 Menyebut dan memahami  
                 unsur seni dan lagu melalui
                 nyanyian secara didik  hibur.
           SP : 4.1.1Menyebut seni kata lagu
                 melalui nyanyian secara didik
  hibur.